« powrót

Podsumowanie kampanii społecznej POZYTYWNI.PL

 

 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gliwicach od dwóch lat szkoli w ramach kampanii społecznej POZYTYWNI.GLIWICE.PL liderów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ogółem w 42 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeszkolono  327 liderów (w roku szkolnym 2015/2016 – 147 osoby, w roku szkolnym 2016/2017 – 180 osób). Realizowali oni na terenie swoich klas scenariusz zajęć  „Kwestia spojrzenia – kształtowanie postaw prospołecznych” przygotowany przez trenerów Poradni.

Za szkolenia uczniów/uczennic odpowiedzialni są trenerzy:

– szkoły podstawowe: panie Ewa Golbik – Madej, Elżbieta Wystep- Kolago

– szkoły gimnazjalne: pani Barbara Kosińska, pan Krzysztof Koj

– szkoły ponadgimnazjalne: panie Wioletta Bajor, Magdalena Plich.

Nadszedł zatem czas ewaluacji naszych działań. Została stworzona ankieta, którą przeprowadzono wśród 58 liderów z losowo wybranych szkół.

 

Analiza ilościowa przedstawia się następująco:

Liczba ankietowanych:

SP      18

GM    18

PGM  22

 

 1. Czy przeprowadziłeś/aś warsztaty w swojej klasie?

tak  SP      88,8%            nie    11,2%

GM    95 %                         5 %

PGM  68%                        32%

 1. Od kogo otrzymałeś/aś pomoc w organizacji warsztatu?

 

Pytanie 2 wychowawca pedagog nauczyciel inni nikt xxxx
SP 19% 25% 6% 12% 44%
GM 53% 53% 12% 6% 6%
PGM 47% 20% 0% 20% 20%

 

 1. Od kogo otrzymałeś/aś pomoc w czasie prowadzenia warsztatu?

 

Pytanie 3 wychowawca pedagog nauczyciel inni nikt xxxx
SP 38% 25% 19% 12% 6%
GM 65% 12% 18% 12% 6%
PGM 40% 0% 0% 53% 7%

 

 1. Jak Ci się współpracowało z drugim liderem?

 

Pytanie 4 1(źle) 2 3 4 5 6 (doskonale)
SP 6% 0% 6% 0% 19% 69%
GM 0% 0% 0% 0% 29% 71%
PGM 0% 0% 0% 13% 20% 67%

 

 1. Jak oceniasz współpracę z Twoją klasą podczas warsztatu?

 

Pytanie 5 1(słabo) 2 3 4 5 6 (doskonale)
SP 25% 6% 0% 44% 25% 0%
GM 6% 0% 0% 76% 18% 0%
PGM 0% 20% 27% 40% 7% 7%

 

 1. Czy udało Ci się zrealizować cały scenariusz zajęć podczas jednej lekcji?

 

tak  SP      100%             nie         0%

GM      94 %                           6 %

PGM    67%                          33%

 

7a.  Które ćwiczenie Twoim zdaniem było dla klasy najciekawsze?

 

Pytanie 7a a b c d
SP 29% 14% 57% 14%
GM 24% 29% 41% 6%
PGM 27% 0% 73% 13%

 

7b.  Które ćwiczenie Twoim zdaniem było dla klasy było najtrudniejsze?

 

Pytanie 7b a b c d
SP 14% 86% 14% 0%
GM 12% 18% 23% 47%
PGM 27% 27% 7% 27%

 

 1. Czy podjąłbyś/podjęłabyś się przeprowadzenia tego warsztatu po raz drugi?

 

tak  SP       94%           nie     6%

GM     94 %                     6 %

PGM   87%                    13%

Wyciągnięto następujące wnioski:

 1. Wychowawca klasy powinien być zawsze obecny w czasie przeprowadzania przez liderów warsztatu z klasą, aby pomóc utrzymać dyscyplinę i wspierać osoby prowadzące zajęcia.
 2. W czasie prowadzenia warsztatu w szkole podstawowej liderzy powinni otrzymać pomoc nauczyciela/pedagoga.
 3. Rozbieżność w wynikach pomiędzy trudnością przeprowadzonych ćwiczeń między szkołą podstawową a gimnazjum i szkołą ponadgimnazjalną może wynikać z etapu rozwojowego respondentów
 4. W szkole ponadgimnazjalnej najwięcej ankietowanych (33%) nie zrealizowało całego scenariusza zajęć, co może wynikać z przeciętnej oceny współpracy z klasą. Zatem przed warsztatem należy się zwrócić do wychowawcy/pedagoga z prośbą o przeprowadzenie wstępnej akcji promocyjnej podkreślającej ważność i potrzebę zajęć o tematyce dotyczącej tolerancji.
 5. Aby zwiększyć rzetelność przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych będą one realizowane do miesiące po przeszkoleniu liderów.
 6. Należy podkreślić, że osoby wybierane przez wychowawców do szkolenia na lidera powinny mieć łatwość komunikacji z dużą grupą, albo doświadczenie w wystąpieniach publicznych oraz umiejętność swobody formułowania wypowiedzi.
 7. 92% respondentów podjęłaby się przeprowadzenia warsztatu zajęć „Kwestia spojrzenia – kształtowanie postaw prospołecznych” po raz drugi.

Dziękujemy za współpracę i zapraszamy kolejne szkoły do wzięcia udziału w naszym projekcie realizowanym w ramach kampanii społecznej POZYTYWNI.GLIWICE.PL

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice