« powrót

Dział Przedszkolny

Formy pomocy dla dzieci

Tytuł Tematyka Adresat Czas trwania Prowadzący
Terapia dla dzieci 2- letnich ze słabszą dynamiką rozwojową, z wykorzystaniem elementów wczesnego wspomagania rozwoju Stymulowanie globalnego rozwoju poznawczego Dzieci 2-letnie I i II semestr mgr A.Bilska
Terapia dla dzieci słabosłyszących do 3 r.ż Zajęcia usprawniające rozwój funkcji słuchowych i komunikacyjnych Dzieci do 3 r.ż I i II semestr mgr A.Balicka
Grupa dla dzieci z zaburzeniami w koncentracji uwagi Wspomaganie procesów uwagi, trening uważnego słuchania Dzieci 5-6 letnie I i II semestr mgr A.Bilska
„Taniec, relaks, ruch -zabawa to dla dziecka super sprawa” Warsztaty relaksacyjno-ruchowe z oprawą muzyczną, w wybranych placówkach przedszkolnych Dzieci 6 – letnie I i II semestr mgr B. Borowska, mgr J.Mierzwicka-Buzek
„Dobrze się czuję w swojej grupie”(Zamiennie) Cykl 3 zajęć na terenie przedszkola. Dzieci 5-6 letnie I i II semestr Mgr. B. Borowska, mgr. J. Mierzwicka – Buzek
Terapia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Terapia ruchowa z rodzicem.
Ćwiczenia wzmacniające poczucie bezpieczeństwa, wpływające na kontrolę emocji i świadomość granic, dozowanie swojej siły lub jej wyzwalanie Dzieci 6-7- letnie, z zaburzeniami zachowania, z trudnościami w kontaktach społecznych I i II semestr mgr B.Borowska
Grupa aktywizująca dzieci nieśmiałe i zahamowane„Wiem, że potrafię” Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie, wyzwalanie twórczej aktywności, podnoszenie kompetencji społecznych, budowanie pewności siebie.Psychoedukacja dla rodziców Dzieci 5-6 letnie I sem mgr J.Mierzwicka-Buzek
Praca z dzieckiem nieśmiałym Podnoszenie kompetencji społecznych, budowanie pewności siebie Dzieci 4-5 letnie I i II sem. mgr M. Bogucka

Rodzice zainteresowani uczestnictwem dziecka w wymienionej wyżej terapii proszeni są o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice