« powrót

Dział Przedszkolny

Warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie PPP

Dział Przedszkolny

rok szkolny 2017/2018

Tytuł Tematyka Adresat Czas trwania Prowadzący
Grupa usprawniająca koncentrację uwagi z elementami relaksacyjnymi Usprawnianie funkcji pamięciowych oraz zdolności opanowania i regulacji napięcia, Dzieci 5-letnie II semestr mgr A.Bilska
Terapia dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy oraz obniżonymi umiejętnościami poznawczymi Rozwijanie umiejętności werbalnych i korygowanie zaburzonych funkcji poznawczych Dzieci 3-4- letnie I i II semestr mgr A.Balicka
mgr M.Bogucka
Grupa dla dzieci z trudnościami grafomotorycznymi„Kółko i krzyżyk” Rozwijanie podstawowych umiejętności grafomotorycznych, przygotowujących rękę dziecka do pisania Dzieci w wieku przedszkolnymi II semestr mgr M.Łuczak,
Terapia dla dzieci zdolnych„Tu i tam w wyobraźnię gram” Wykorzystywanie wysokich możliwości umysłowych dziecka, uczenie współdziałania i poczucia kompetencji Dzieci w wieku przedszkolnym II semestr mgr M.Łuczakmgr A.Balicka
Terapia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Ćwiczenia wzmacniające poczucie bezpieczeństwa, wpływające na kontrolę emocji i świadomość granic, dozowanie swojej siły lub jej wyzwalanie Terapia dla dzieci 5-6- letnich, z zaburzeniami zachowania-szczególnie zahamowanych, z trudnościami w kontaktach społecznych. Terapia ruchowa z rodzicem. październik 2016r. mgr B.Borowska
Przygotowanie dziecka 3-letniego do przedszkola„Pierwsze koty za płoty” Wdrażanie umiejętności działania i współpracy w grupie. Uczenie podstawowych kompetencji społecznych. Dzieci w wieku 3 lat, do wejścia w grupę rówieśniczą sierpień 2017r. mgrA.Balicka,

mgr J.Mierzwicka-Buzek

 

Grupa aktywizująca dzieci nieśmiałe i zahamowane„Wiem, że potrafię” Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie, wyzwalanie twórczej aktywności, podnoszenie kompetencji społecznych, budowanie pewności siebie Dzieci 5-6 letnie II sem. mgr J.Mierzwicka-Buzek

Rodzice zainteresowani uczestnictwem dziecka w wymienionej wyżej terapii proszeni są o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice