« powrót

Dział Przedszkolny

W roku szkolnym 2022/2023 zaplanowano objęcie grupową opieką terapeutyczną:

  • dzieci 6-letnie z deficytami koncentracji uwagi (A. Bilska, B. Borowska);
  • dzieci z trudnościami słuchowymi – terapia surdopedagogiczna (A. Balicka);
  • dzieci 5,6-letnie z trudnościami emocjonalno-społecznymi – Trening Umiejętności Społecznych (M. Bogucka, M. Fudal oraz M.Bojanek);
  • dzieci 5,6-letnie wycofane społecznie, nieśmiałe (J. Mierzwicka-Buzek);
  • dzieci przejawiające trudności adaptacyjne – zajęcia z rodzicami (A.Bilska).

 

Dodatkowo zaplanowano prowadzenie indywidualnych terapii pedagogicznych, funkcji poznawczych – IE, psychologicznych – m.in. dot. wspierania regulacji emocjonalnej, mutyzmu wybiórczego, integracji sensorycznej i in.

Poradnia z uśmiechem

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności Tekst łatwy do czytania