« powrót

Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2018

 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
1. Dostawa ciepła do budynku po III LO przy ulicy Gierymskiego 1
w Gliwicach
dostawa Zamówienie
z wolnej ręki
Powyżej 30 000 euro do 221 000 euro
(250 854,41 zł netto)
II kwartał
2. Adaptacja
i  modernizacja pomieszczeń szkoły przy ulicy Gierymskiego 1
w Gliwicach na pomieszczenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gliwicach
Robota budowlana Przetarg nieograniczony Powyżej 30 000 euro do 5 548 000 euro
(2426724,59 zł netto)
IV kwartał

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności