« powrót

Dział Logopedyczno-Medyczny

Diagnoza:

  • logopedyczna – dzieci i młodzieży z wadami mowy
  • surdopedagogiczna – dzieci i młodzieży z wadami słuchu
  • tyflopedagogiczna – dzieci i młodzieży z wadami wzroku
  • psychologiczna – dzieci i młodzieży z wadami słuchu lub wzroku

 

Działania postdiagnostyczne:

  • poszukiwanie optymalnych form kształcenia dzieci
  • wydawanie opinii i orzeczeń
  • kierowanie do specjalistycznych placówek medycznych lub edukacyjnych
  • objęcie terapią na terenie Poradni (logopedyczną, surdopedagogiczna)
  • wsparcie psychologicznego

Oferujemy konsultacje lekarza-pediatry dla dzieci i młodzież z wadami mowy, słuchu lub wzroku oraz innych, kierowanych przez pracowników pozostałych działów Poradni.

 

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice