« powrót

Dział Logopedyczno-Medyczny

Diagnoza:

  • logopedyczna – dzieci i młodzieży z wadami mowy
  • surdopedagogiczna – dzieci i młodzieży z wadami słuchu
  • tyflopedagogiczna – dzieci i młodzieży z wadami wzroku
  • psychologiczna – dzieci i młodzieży z wadami słuchu lub wzroku

 

Działania postdiagnostyczne:

  • poszukiwanie optymalnych form kształcenia dzieci
  • wydawanie opinii i orzeczeń
  • kierowanie do specjalistycznych placówek medycznych lub edukacyjnych
  • objęcie terapią na terenie Poradni (logopedyczną, surdopedagogiczna)
  • wsparcie psychologicznego

Oferujemy konsultacje lekarza-pediatry dla dzieci i młodzież z wadami mowy, słuchu lub wzroku oraz innych, kierowanych przez pracowników pozostałych działów Poradni.

Wykaz placówek na terenie Gliwic

świadczące bezpłatnie usługi diagnozy i terapii logopedycznej

Nazwa placówki Adres Dane kontaktowe
Radan – MedSp. z o.o.  

ul. Basztowa 3

032 230-79-477
97-904-469
przychodniagliwice.pl
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Wielospecjalistyczne Sp. z o.o. ul. Ziemowita 6 032 231-06-00
Poniedziałek, wtorek, czwartek po godz. 15.00.
Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – SPZOZ ul. Opolska 18 032 331-81-50
Intens Sp. Z O.O. – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji – Kopernik ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 032 238-13-957
84-321-325
Wtorek  w godz. 13.00 – 18.00
Piątek w godz. 13.00 – 18.00
Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno- Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GOAR) ul. Słowackiego 58B
(wjazd od ul. Damrota)
32 231-52-13 wew. 111
502-212-937 (rejestracja)

 

Poradnia z uśmiechem

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności ETR - tekst łatwy do czytania i rozumienia Standardy ochrony małoletnich