« powrót

Sekcja diagnostyczna

Warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie PPP

Sekcja Diagnostyczna

Rok szkolny 2017/2018

Imię i Nazwisko Terapia indywidualna /

Terapia grupowa

 

 

Tematyka / problem Grupa docelowa (wiek)
Barbara Kosińska indywidualna -Trudności edukacyjne– Trudności w koncentracji SP kl I-III
Barbara Kosińska

Krzysztof Koj

 

grupowa – Trening Grafomotoryczny– Socjoterapia SP kl I-IIISP kl IV-VI
Krzysztof Koj

 

 

Indywidualna – Trudności w czytaniu-Trudności z koncentracją SP kl II-IVSP kl IV-VII

 

 

Wioletta Bajor

 

 

Grupowa – Terapia rodzin Wszyscy
 

Wioletta Bajor

 

 

Indywidualna – Zaburzenia emocjonalne Gim i ponad gim
Danuta Skarżeńska

 

Indywidualna -Trudności w czytaniu i pisaniu– Trudności w nauce matematyki SP kl I-IIISP kl I-III

 

Danuta Skarżeńska

 

Grupowa – ćwiczenia koncentracji uwagi– szkoła dla rodziców SP kl V-VII

wszyscy

 

Barbara Kustra

 

Indywidualna – Biofeedback Od kl I SP(brak miejsc)
Zuzanna Bajsarowicz

 

Indywidualna – Zaburzenia emocjonalne– Trening funkcji poznawczych dowolna
 

Zuzanna Bajsarowicz

Marcin Szydłowski

 

Grupowa – Zaburzenia lękowe, dzieci nieśmiałe, wycofane, o niskiej samoocenie SP kl IV-VI
Marcin Szydłowski

 

Indywidualna – Trudności emocjonalne– Trening funkcji poznawczych SP kl IV- VI
 

Agata Otłowska

 

 

 

Indywidualna

 

 

 Terapia pedagogiczna SP kl I-III
Justyna Kenig

 

Indywidualna -Terapia pedagogiczna SP kl I-III
Justyna Kenig

 

Grupowa – Trening Umiejętności Społecznych SP kl III-IV
Maria Kotarba

 

Indywidualna – Wsparcie psychologiczne dzieci z rodzin rozbitych dowolna
 

Maria Kotarba

 

 

Grupowa – „Zanim spróbujesz” – program uzależnień SP kl V-VI
Dorota Pniowska

 

Indywidualna Pomoc pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu SP kl II-V
Dorota Pniowska

Mirosława Bubak

 

Grupowa – Spotkania dla dobrych rodziców
(I semestr)– „Kobiece więzi” – warsztaty dla matek i córek (II semestr)– Terapia dla dzieci z ADHD
Dowolna

Dowolna

 

SP kl III (grupa zamknięta)

Urszula Janota Indywidualna – wsparcie psychologiczne– terapia problemów emocjonalnych dowolna
Urszula Janota

 

Grupowa – kształtowanie umiejętności społecznych– zaburzenia lękowe, nieśmiałość DowolnaSP
Barbara Kustra

Agata Otłowska

 

Grupowa  „Przygoda z czytaniem” SP kl IV, V(grupa zamknięta)
Danuta Skarżenska

Barbara Kustra

 

Grupowa Skuteczne metody pracy z agresją SP kl IV
Barbara Klajmon

Katarzyna Kusz

 

Grupowa terapia mowy i ręki SP kl I-II
Barbara Klajmon

 

Indywidualna – terapia psychologiczna dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem– trening grafomotoryczny SP kl I-IV

 

 

SP kl I-III

 

 

 

Monika Grądzka

 

Indywidualna – terapia zaburzeń emocjonalnych (lęki, wsparcie w trudnych sytuacjach, nieśmiałość) dowolna
Monika Grądzka

Anna Karcz

 

 

Grupowa – „Poszukiwacze skarbów” (grupa dla dzieci wycofanych, nieśmiałych, lękowych)-„ W stronę mocy” (grupa dla dzieci wycofanych, nieśmiałych, lękowych) SP kl I-III

 

 

SP kl IV-VII

Anna Karcz

 

Indywidualna – zaburzenia lękowe, mutyzm wybiórczy, trudności emocjonalne– rozwój poznawczy dowolna

Zapisy na terapię – kontakt z osobami prowadzącymi

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice