« powrót

Sekcja Terapeutyczna

Warsztaty  dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły

Sekcja Terapeutyczna

na rok szkolny 2017/2018

Temat: Warsztaty polisensoryczne dla dzieci  pt. „Zabawy oka, ręki, nogi”

Krótki opis: zajęcia poświęcone rozeznaniu możliwości dzieci w zakresie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Połączenie ich z bieżącą obserwacją stanowi ważny element wiedzy o dziecku.

Adresaci: dzieci kl. I SP

Czas: 2 godziny

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: M. Tomaszewska

 

Temat: „Rozwiązywanie konfliktów”

Opis: Przedstawienie, co leży u podstaw konfliktu, jak on przebiega i jakie istnieją sposoby jego rozwiązania. W połączeniu z odwołaniem się do osobistych doświadczeń i refleksji młodzieży w tym zakresie, warsztat uczy  możliwości konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Adresaci: uczniowie kl. VI, VII i gimnazjów

Czas: 2 godziny

Miejsce: szkoła

Prowadzący: M. Tomaszewska, E. Pakosz-Szydłowska

 

Temat: „Radzenie sobie ze stresem”

Opis: Przedstawienie, czym jest stres, jak przebiega, a także w jaki sposób z nim sobie radzić. Na bazie osobistych doświadczeń młodzieży i w oparciu o zaproponowane rozwiązania, warsztat wskazuje sposoby radzenia ze stresem.

Adresaci: uczniowie kl. VI, VII i gimnazjów

Czas: 2 godziny

Miejsce: szkoła

Prowadzący: M. Tomaszewska, E. Pakosz-Szydłowska

 

 

Temat: „Młodzież w sieci”

Krótki opis:  warsztat prowadzony w formie zbliżonej do debaty  oxfordzkiej dotyczący korzyści oraz zagrożeń związanych z poruszaniem się w świecie wirtualnym z podniesieniem czujności wobec zagrożeń płynących z sieci

Adresat: uczniowie SP klas VI i VII

Czas: ok. 4 h lekcyjne

Miejsce: szkoła

Prowadzący: E. Golbik-Madej, E. Pakosz-Szydłowska

 

Temat: „Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów”

Krótki opis:  zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży w rozwiązywaniu sporów

Adresaci: uczniowie SP VI, VII klasy

Czas: 2 godz. lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Prowadzący: Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Skuteczna komunikacja podstawą asertywności”

Krótki opis:  zajęcia podnoszące wiedzę uczniów n. skutecznej komunikacji oraz poszerzające zasób sposobów radzenia sobie z realizacją własnych potrzeb w sposób asertywny

Adresaci: uczniowie SP IV- VII klasy

Czas: ok. 2 godz. lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Szkoła bez przemocy”

Krótki opis:  zajęcia o relacjach rówieśniczych opartych na wzajemnym szacunku

Adresaci: uczniowie SP I- III klasy

Czas: ok. 4 godz.  lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Praca ze złością”

Krótki opis:  zajęcia podnoszące wiedzę nt. złości oraz poszerzające zasób sposobów radzenia sobie z nią w sposób konstruktywny

Adresaci: uczniowie SP IV- VII klasy

Czas: ok. 2 godz.  lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Odlot”

Krótki opis:  zajęcia o zdrowiu i środkach uzależniających

Adresaci: uczniowie SP klas VI i VII

Czas:  4 h lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Dzieci w sieci”

Krótki opis: warsztat poglądowy dot. umiejętnego poruszania się w świecie wirtualnym z podniesieniem czujności wobec zagrożeń płynących z sieci.

Adresaci: uczniowie SP I- III klasy

Czas: ok. 4 godz.  lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Zaraź się tolerancją”

Krótki opis: Zajęcia warsztatowe mające na celu rozwijanie postawy akceptacji wobec odmienności, tolerancji oraz wrażliwości na przejawy dyskryminacji.

Adresat: uczniowie V-VII klas SP

Miejsce: szkoła

Czas: ok. 2 h

Osoba prowadząca: Mirosława Bubak, Dorota  Pniowska

 

Temat: „Jestem sobą, jestem kimś”

Krótki opis: Warsztaty rozwijające poczucie własnej wartości oraz postawy życzliwości wobec siebie samego.

Adresat: uczniowie V-VII klas SP

Miejsce: szkoła

Czas: ok. 2 h

Osoba prowadząca: Mirosława Bubak, Dorota  Pniowska

 

Temat: „ Warsztaty twórczego myślenia”

Krótki opis:  Głównym celem zajęć jest rozwijanie twórczych i aktywnych postaw u dzieci, , ciekawości poznawczej, rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności myślenia twórczego, zachęcanie uczniów do podejmowania własnej inicjatywy, przezwyciężanie sztywnego, stereotypowego myślenia.

Adresaci: uczniowie IV-VI klas SP

Czas: ok. 2 h

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Mirosława Bubak, Dorota  Pniowska

 

Temat: „Hejtuję, więc jestem ?”

Krótki opis: Warsztaty mają na celu rozeznanie czemu służy „hejtowanie”, jakie korzyści niesie osobie go stosującej, czy „hejtowanie” buduje moje poczucie wartości, czy mamy prawo go stosować.

Adresaci: uczniowie klas VII SP i  szkół GM

Czas: ok. 2 h

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Mirosława Bubak, Dorota  Pniowska

 

Temat: Zajęcia integracyjne.

 

Krótki opis: warsztat skupia się na stymulowaniu procesu grupowego w klasie tak, aby budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w grupie. Jego celem jest wzajemne poznanie się uczniów i inicjowanie aktywności do współdziałania i współpracy. Skierowany głównie do klas rozpoczynających naukę w szkole (nowych zespołów).

Adresat: uczniowie PGM.

Miejsce: szkoła.

Osoba prowadząca: A. Kulig.

 

Temat: Zajęcia motywacyjne .

Krótki opis: warsztat poruszający treści związane z procesami motywacyjnymi, planowaniem i realizacją planów i zamierzeń, osiąganiem wyznaczonych celów. To próba odpowiedzi na pytanie „od czego zależy sukces i jak go osiągnąć?”

Adresat: uczniowie PGM.

Miejsce: szkoła.

Osoba prowadząca: A. Kulig.

 

Temat: Jak być otwartym, skutecznym i naturalnym – warsztat umiejętności asertywnych

Krótki opis: warsztat skupia się na doskonaleniu umiejętności interpersonalnych w zakresie zachowań asertywnych jako alternatywę zachowań uległych, agresywnych czy też manipulacyjnych. To okazja do tworzenia przestrzeni dla własnych potrzeb, uczuć, poglądów bez naruszania granic innych osób.

Adresat: uczniowie PGM.

Miejsce: szkoła.

Osoba prowadząca: A. Kulig.

 

Temat: Komunikacja interpersonalna.

Krótki opis: warsztat praktycznych umiejętności porozumiewania się z innymi. Warsztat skupia się na zagadnieniach związanych z komunikacją interpersonalną np. czym jest dobry kontakt i dobra komunikacja jak je osiągnąć, efekt pierwszego wrażenia i jego znaczenie, sztuka słuchania itp. Umiejętności interpersonalne są podstawą budowania dobrych kontaktów z innymi w życiu osobistym, zawodowym, Pozwalają na skuteczna realizację celów życiowych, osiąganie sukcesów, również szkolnych. Warsztat kierowany jest do uczniów, którzy chcą zadbać o dobre i przyjazne kontakty z innymi, w przyszłości planują prace z ludźmi, mają trudności z nawiązywaniem kontaktów towarzyskich.

Adresat: uczniowie PGM.

Miejsce: szkoła.

Osoba prowadząca: A. Kulig.

 

Temat: „Stresss…ujące życie”.

Krótki opis: warsztat doskonalący umiejętności radzenia sobie ze stresem. To okazja do przyjrzenia się zjawisku stresu oraz możliwościom radzenia sobie z nim. Oferta skierowana głównie do klas maturalnych i dla osób, które przygotowują się do egzaminów. Warsztat da szansę na poznanie prostych i użytecznych technik radzenia sobie z napięciem (trening autogenny Schulza, techniki wyobrażeniowe).

Adresat: uczniowie PGM.

Miejsce: szkoła.

Osoba prowadząca: A. Kulig.

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice