« powrót

Sekcja Terapeutyczna

OFERTA SEKCJI TERAPII
DLA SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY
2018 – 2019

 Działania dla dzieci i młodzieży

 

Temat:  O sztuce komunikacji”

Krótki opis:  zajęcia dla uczniów nt. komunikacji werbalnej i niewerbalnej, narzędzi skutecznej komunikacji, barier komunikacyjnych

Adresaci: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Czas: 2 godz.

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Magdalena Plich, Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat:  Asertywność w praktyce”

Krótki opis:  zajęcia dla uczniów o tym, jak dbać o siebie i swoje potrzeby nie naruszając przy tym praw innych osób

Adresaci: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Czas: 2 godz.

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Magdalena Plich, Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat:  Krok za krokiem”

Krótki opis:  warsztaty dotyczące podejmowania decyzji

Adresaci: klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum

Czas: 2 godz.

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Magdalena Plich, Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat:  Ustaw żagiel”

Krótki opis:  warsztaty dotyczące poznawania swojego potencjału

Adresaci: klasy VIII szkoły podstawowej

Czas: 2 godz.

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Magdalena Plich, Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Co dwie głowy to nie jedna”

Krótki opis: Warsztaty rozwijające umiejętności związane z kreatywną współpracą w grupie.

Adresat: uczniowie V-VIII klas SP

Miejsce: Szkoła

Czas: ok. 2 h

Osoba prowadząca: Mirosława Bubak, Dorota Pniowska

 

Temat: „Trening twórczego myślenia”

Krótki opis: Warsztaty rozwijające kreatywność i pomysłowość uczniów.

Adresat: uczniowie IV-VIII klas SP

Miejsce: Szkoła

Czas: ok. 2 h

Osoba prowadząca: Mirosława Bubak, Dorota Pniowska

 

Temat: „Rozwiązywanie konfliktów”

Krótki opis: warsztat rozwijający umiejętność negocjowania w sytuacjach konfliktowych          i spornych

Adresat: uczniowie VI-VIII klas SP

Miejsce: Szkoła

Czas: ok. 2 h

Osoba prowadząca: Ewelina Pakosz-Szydłowska, Małgorzata Tomaszewska

 

 

Temat: „Mam zasady – jestem ważny dla siebie i innych”

Krótki opis: warsztat rozwijający dojrzałość emocjonalno – społeczną, poczucie własnej wartości i autorefleksję uczniów.

Adresat: kl. VII-VIII

Miejsce: szkoła

Czas: 2 spotkania/ po 2 h każde

Osoba prowadząca: Małgorzata Tomaszewska, Jadwiga Lesik

 

Temat: „Zabawy oka, ręki, nogi”

Krótki opis: Zabawy polisensoryczne dla dzieci, których celem jest stymulacja wielu zmysłów.

Adresat: uczniowie kl. I SP

Miejsce: szkoła

Czas: 2 h (z przerwą)

Osoba prowadząca: Małgorzata Tomaszewska

 

Temat: „Radzenie sobie ze stresem”

Krótki opis: warsztat dotyczy rozumienia pojęcia stresu i konstruktywnego radzenia sobie       z nim

Adresat: uczniowie VII-VIII klas SP

Miejsce: Szkoła

Czas: ok. 2 h

Osoba prowadząca: Ewelina Pakosz-Szydłowska, Małgorzata Tomaszewska

 

Temat: „Młodzież w sieci”

Krótki opis: warsztat rozwijający świadomość zagrożeń i korzyści jakie niesie z sobą internet.

Adresat: uczniowie VI -VIII klas SP

Miejsce: Szkoła

Czas: ok. 2 h

Osoba prowadząca: Ewa Golbik-Madej, Ewelina Pakosz-Szydłowska

 

Temat: „Mam tę moc czyli o odkrywaniu w sobie tego co zakryte”

Krótki opis: Warsztaty rozwijające poczucie własnej wartości oraz potencjał własny uczestników.

Adresat: uczniowie V-VIII klas SP

Miejsce: Szkoła

Czas: ok. 2 h

Osoba prowadząca: Mirosława Bubak, Dorota Pniowska

 

Temat: „Zajęcia integracyjne”

Krótki opis: warsztat skupia się na stymulowaniu procesu grupowego w klasie tak, aby budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w grupie. Jego celem jest wzajemne poznanie się uczniów i inicjowanie aktywności do współdziałania i współpracy. Skierowany głównie do klas rozpoczynających naukę w szkole (nowych zespołów).

Adresat: uczniowie PGM.

Miejsce: szkoła.

Osoba prowadząca: A. Kulig

 

Temat: „Zajęcia motywacyjne”

Krótki opis: warsztat poruszający treści związane z procesami motywacyjnymi, planowaniem i realizacją planów i zamierzeń, osiąganiem wyznaczonych celów. To próba odpowiedzi na pytanie „od czego zależy sukces i jak go osiągnąć?”

Adresat: uczniowie PGM.

Miejsce: szkoła.

Osoba prowadząca: A. Kulig

 

Temat: „Komunikacja interpersonalna”

Krótki opis: warsztat praktycznych umiejętności porozumiewania się z innymi. Warsztat skupia się na zagadnieniach związanych z komunikacją interpersonalną np. czym jest dobry kontakt i dobra komunikacja jak je osiągnąć, efekt pierwszego wrażenia i jego znaczenie, sztuka słuchania itp. Umiejętności interpersonalne są podstawą budowania dobrych kontaktów z innymi w życiu osobistym, zawodowym, Pozwalają na skuteczna realizację celów życiowych, osiąganie sukcesów, również szkolnych. Warsztat kierowany jest do uczniów, którzy chcą zadbać o dobre i przyjazne kontakty z innymi, w przyszłości planują prace z ludźmi, mają trudności z nawiązywaniem kontaktów towarzyskich.

Adresat: uczniowie PGM.

Miejsce: szkoła.

Osoba prowadząca: A. Kulig

 

Temat: „Stresss…ujące życie”

Krótki opis: warsztat doskonalący umiejętności radzenia sobie ze stresem. To okazja do przyjrzenia się zjawisku stresu oraz możliwościom radzenia sobie z nim. Oferta skierowana głównie do klas maturalnych i dla osób, które przygotowują się do egzaminów. Warsztat da szansę na poznanie prostych i użytecznych technik radzenia sobie z napięciem (trening autogenny Schulza, techniki wyobrażeniowe).

Adresat: uczniowie PGM.

Miejsce: szkoła.

Osoba prowadząca: A. Kulig

 

 

 

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice