« powrót

Sekcja Terapeutyczna

OFERTA SEKCJI TERAPII
DLA SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY
2019 – 2020

Uwaga! Warsztaty będą realizowane w miarę możliwości prowadzących i wolnych terminów.

 Działania dla dzieci i młodzieży

Temat: „Nie pójdę z nieznajomym”

Krótki opis: zajęcia, które mają na celu przybliżyć dzieciom problem bezpieczeństwa w kontaktach
z innymi osobami, uchronić dzieci przed zagrożeniami ze strony obcych osób. Podczas realizacji programu pokazuję dzieciom jakimi kryteriami powinny się kierować w nawiązywaniu kontaktów  z ludźmi.

Adresat: uczniowie klas 1 SP

Czas: 1 godzina

Miejsce: szkoła

Prowadzący: Wioletta Paczuska

 

Temat: „Bezpieczny komputer”

Krótki opis: warsztaty mające na celu wprowadzić dzieci w elementarne zasady  bezpiecznego posługiwania się tym wspaniałym osiągnięciem cywilizacyjnym oraz  zapoznanie z niebezpieczeństwami dostępem do Internetu.

Adresat: uczniowie klas 1-2  SP

Czas: 2 godziny

Miejsce: szkoła

Prowadzący: Wioletta Paczuska

 

Temat: Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół, redukujący oznaki niedojrzałości neuromotoryczne, na podstawie  książki Sally Goddard Blythe „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?” – dla uczniów klasy 1-2 prowadzony jako innowacja pedagogiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach po wykonaniu testów przesiewowych (na początku i na końcu programu), które są narzędziem diagnostycznym, natomiast nie są wystarczającym instrumentem do postawienia szczegółowej diagnoz.

Krótki opis: Program opiera się na powtarzaniu naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, jakie wykonuje dziecko w pierwszym roku życia. Ćwiczenia są modyfikowane po ok. 4-6 tygodniach. Znaczna odsetek uczniów wykazuje niedojrzałość w zakresie sprawności ruchowej oraz niestabilności postawy. Taka niedojrzałość neuromotoryczna jest często uwarunkowana niezintegrowaniem odruchów pierwotnych. Badania wskazują na bezpośredni związek między niedojrzałością układu ruchowego, a osiągnięciami w szkole.

Adresaci: klasy 1 i 2

Czas: cały rok szkolny

Miejsce:  Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 10 – Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach

Prowadzący: Wioletta Paczuska

 

Temat: Ustaw żagiel

Krótki opis: zajęcia dla uczniów dotyczące poznawania własnego potencjału

Adresaci: uczniowie klas VII i VIII

Czas: 2 godz.

Miejsce: w szkole

Prowadzący: Magdalena Plich, Elżbieta Wystep – Kolago

 

Temat: Krok za krokiem – o sztuce podejmowania decyzji

Krótki opis: zajęcia dla uczniów dotyczące podejmowania decyzji

Adresaci: uczniowie klas VII i VIII

Czas: 2 godz.

Miejsce: w szkole

Prowadzący: M. Plich, E. Wystep – Kolago

 

OFERTA ZESPOŁU DS. PROFILAKTYKI
DLA SZKÓŁ

 

Oferta podstawowa  Zespołu ds. profilaktyki – zaproponowana zostanie wyłącznie w przypadku pojawienia się wolnych terminów

 

Działania dla dzieci SP

 Temat: „Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów”

Krótki opis:  zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży w rozwiązywaniu sporów

Adresaci: uczniowie SP VI, VII klasy

Czas: 2 godz. lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Prowadzący: Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

 

Temat: „Skuteczna komunikacja podstawą asertywności”

Krótki opis:  zajęcia podnoszące wiedzę uczniów n. skutecznej komunikacji oraz poszerzające zasób sposobów radzenia sobie z realizacją własnych potrzeb w sposób asertywny

Adresaci: uczniowie SP IV- VII klasy

Czas: ok. 2 godz. lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Szkoła bez przemocy”

Krótki opis:  zajęcia o relacjach rówieśniczych opartych na wzajemnym szacunku

Adresaci: uczniowie SP I- III klasy

Czas: ok. 4 godz.  lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Praca ze złością”

Krótki opis:  zajęcia podnoszące wiedzę nt. złości oraz poszerzające zasób sposobów radzenia sobie z nią w sposób konstruktywny

Adresaci: uczniowie SP IV- VII klasy

Czas: ok. 2 godz.  lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Odlot”

Krótki opis:  zajęcia o zdrowiu i środkach uzależniających

Adresaci: uczniowie SP klas VI i VII

Czas:  4 h lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Dzieci w sieci”

Krótki opis: warsztat poglądowy dot. umiejętnego poruszania się w świecie wirtualnym z podniesieniem czujności wobec zagrożeń płynących z sieci.

Adresaci: uczniowie SP I- III klasy

Czas: ok. 4 godz.  lekcyjne

Miejsce:  szkoła

Prowadzący: Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

Temat: „Młodzież w sieci”

Krótki opis:  warsztat prowadzony w formie zbliżonej do debaty  oxfordzkiej dotyczący korzyści oraz zagrożeń związanych z poruszaniem się w świecie wirtualnym z podniesieniem czujności wobec zagrożeń płynących z sieci

Adresat: uczniowie SP klas VI i VII.

Czas: ok. 4 h lekcyjne

Miejsce: szkoła.

Prowadzący: E. Golbik-Madej, E. Wystep-Kolago

 

Działania dla młodzieży

Oferta podstawowa zespołu ds. profilaktyki (Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago) w roku szkolnym 2019/2020 nie zostanie udostępniona pedagogom, ponieważ w ramach pracy tego zespołu kontynuowane będą niezrealizowane zamówienia z roku 2018/2019

Nowy dodatkowy proponowany warsztat „Heroic project” skierowany jest do dzieci i młodzieży  w klasach, które potrzebują pogłębienia więzi opartych o empatię.

Temat: „Jak zwykli uczniowie mogą stać się bohaterami”

Krótki opis: spotkanie z uczniami, wokół  trudności z radzeniem sobie z krzywdą dzieci dokonywaną przez inne dzieci

Adresat: uczniowie klas VII i VIII

Czas: ok. 2 h

Miejsce: szkoła

Prowadzący: Ewa Golbik-Madej i Elżbieta Wystep-Kolago

 

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice