« powrót

Dział Logopedyczno-Medyczny

 

„To co ludzkie jest w swej istocie językowe”     Martin Heidegger.

Jako zespół specjalistów udzielamy pomocy logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej i medycznej dzieciom i młodzieży z wadami mowy, słuchu lub wzroku z terenu miasta Gliwice.

 

Pracownicy działu:

 • mgr Iwona Krzywicka – koordynator Działu Logopedyczno-Medycznego, pedagog, surdologopeda, neurologopeda
 • mgr Katarzyna Kusz – pedagog – logopeda
 • mgr Elżbieta Kubiak – logopeda
 • mgr Aleksandra Łucka – logopeda
 • mgr Jolanta Maćkowska – tyflopedagog
 • mgr Krystyna Sacher-Szafrańska – pedagog – logopeda
 • mgr Anna Piszczewska-Heins – logopeda
 • mgr Magdalena Wojtowicz – pedagog – logopeda

 

Diagnoza:

 • logopedyczna – dzieci i młodzieży z wadami mowy;
 • surdologopedyczna – dzieci i młodzieży z wadami słuchu;
 • tyflopedagogiczna – dzieci i młodzieży z wadami wzroku;
 • neurologopedyczna – dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologopedycznymi oraz ze złożonymi zaburzeniami komunikacji (CCN).

Działania postdiagnostyczne:

 • poszukiwanie optymalnych form kształcenia dzieci;
 • wydawanie opinii i orzeczeń;
 • kierowanie do specjalistycznych placówek medycznych lub edukacyjnych;
 • objęcie terapią na terenie Poradni (logopedyczną, surdologopedyczną);
 • wsparcie psycho-pedagogiczne.

Oferujemy konsultacje lekarza-pediatry dla dzieci i młodzież z wadami mowy, słuchu lub wzroku oraz innych, kierowanych przez pracowników pozostałych działów Poradni.

 

Poradnia z uśmiechem

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności Tekst łatwy do czytania