« powrót

Misja i Wizja

Misja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach

Naszą pracą kieruje głębokie przekonanie, iż najważniejszą wartością jest dobro dziecka.

Stawiamy w swojej pracy na wartości humanistyczne, oparte na podmiotowości, godności i niepowtarzalności każdej istoty ludzkiej.

Zatem istniejemy po to, by służyć dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom najwyższej jakości wsparciem i pomocą.

Kierujemy do nich pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej.

Naszym celem jest wszechstronny, emocjonalny, intelektualny i społeczny, rozwój dzieci i młodzieży, służący harmonijnemu kształtowaniu się ich osobowości i prawidłowemu funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym.

 

Wizja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach

Pragniemy, aby nasza placówka była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym znajdą pomoc osoby poszukujące pomocy zarówno dla małych dzieci (w wieku od urodzenia), jak i uczniowie do ukończenia edukacji ponadgimnazjalnej.

Dążymy do tego, by poprzez prowadzenie fachowej i rzetelnej diagnozy i terapii, jak najskuteczniej wspomagać wszechstronny rozwój naszych podopiecznych.

Chcemy być jak najbliżej potrzeb naszych klientów tworząc dla nich różnorodne formy warsztatów, działań profilaktycznych, doradczych, terapeutycznych i informacyjno -szkoleniowych.

Ważne w naszej pracy jest wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny poprzez profesjonalne i odpowiedzialne działania, będące odpowiedzią na ich potrzeby. Chcemy być miejscem budzącym ich zaufanie.

Pragniemy być zespołem osób ustawicznie doskonalących swoje umiejętności, podnoszącym kwalifikacje dla dobra tych, którym służymy pomocą i wsparciem.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem, mając świadomość, jak znacząco wzbogaca to nasze działania.

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności