« powrót

Dział Przedszkolny

Działania diagnostyczne i postdiagnostyczne

Oferowaną przez Dział Przedszkolny pomoc można zawrzeć w trzech obszarach:

 • diagnoza
 • profilaktyka
 • terapia

Pracujemy indywidualnie i grupowo z dziećmi:

 • z opóźnieniami rozwojowymi,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • przeżywającymi sytuacje kryzysowe, np: rozwód, żałoba,
 • z opóźnieniami pedagogicznymi.

Wielokrotnie obejmujemy opieką całą rodzinę, udzielając Rodzicom porad i wspierając proces wychowawczy.

 

 

W obszarze działań profilaktycznych proponujemy:

 • konsultacje dla nauczycieli przedszkoli
 • warsztaty i pogadanki dla rodziców dzieci przedszkolnych
 • „Szkołę dla Rodziców”
 • Klub dla Rodziców
 • porady dla rodziców małych dzieci

 

Staramy się nawiązywać ścisłą współpracę z lekarzami pediatrami i specjalistami, czemu służą organizowane przez pracowników działu, wspólne spotkania i warsztaty, przeprowadzane w zainteresowanych placówkach opiekuńczych – Żłobki Miejskie czy poradnie dla dzieci.

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności