« powrót

Terapia Instrumental Enrichment

W roku szkolnym 2017/2018 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach wprowadzona została nowa metoda terapeutyczna – Terapia Instrumental Enrichment (Metoda Feuersteina).  Certyfikowanymi terapeutami tej metody w PPP Gliwice są mgr Barbara Kosińska i mgr Krzysztof Koj.

 Twórcą tej terapii ( terapii umiejętności poznawczych) Instrumental Enrichment jest prof. Reuven Feuerstein. Metoda ta  bazuje na głębokim przekonaniu o modyfikowalności umysłu, zdolności do zmiany, poprawy potencjału. Opiera się na uczeniu strukturalnym czyli jak się uczyć, by w przyszłości być samodzielnym w tym procesie. Nie uczy treści lecz sposobu, który przenoszony jest do każdej sfery życia, nie tylko szkoły.  Jest to optymistyczny program terapeutyczno-edukacyjny, pobudzający każdą płaszczyznę funkcji poznawczych.

Terapia Instrumental Enrichment jest znana i stosowana od kilkudziesięciu lat na całym świecie przez certyfikowanych terapeutów.  Naczelnym założeniem terapii IE jest skupienie się na możliwościach, tym co każdy z nas jest  w stanie osiągnąć, a nie na  deficytach  i trudnościach, przekraczaniu granic i osiąganiu efektu wyższego niż początkowo był założony. Poprzez umiejętne dociekanie, przeszukiwanie, sprawdzanie błędów oraz szukanie nowych rozwiązań stymulowany jest potencjał umysłowy człowieka.

Terapeuta pełni rolę mediatora w poszukiwaniu właściwych rozwiązań, uczy logicznego myślenia, poszukiwania strategii, skojarzeń, tworzenia reguł.

Program oparty jest na zestawie  instrumentów  (ćwiczeń i zadań), które odpowiednio „podane” usprawniają pamięć, uwagę, koordynację wzrokowo – ruchową, logiczne myślenie, orientację przestrzenną, myślenie przyczynowo – skutkowe, myślenie dedukcyjne i indukcyjne, percepcję wzrokową.

Jest to terapia, która aktywizuje struktury inteligencji, uczy jak się uczyć.

Zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym IE przeznaczone są dla dzieci od 8 roku życia.

Pracujemy z osobami zdolnymi, jak również z dziećmi mającymi trudności w zakresie koncentracji uwagi, ze zdiagnozowaną dysleksją, dyskalkulią, ADD, Zespołem Aspergera, trudnościami w zakresie pamięci  i koncentracji uwagi, czy też osobami z  uszkodzeniami mózgu.

Zapraszamy do udziału!

mgr Barbara Kosińska

 

 

 

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice