« powrót

Inne trudności

Jeśli  Twoje  dziecko  jest  dzieckiem:

  • niesłyszącym lub  słabosłyszącym
  • niewidomym lub  słabowidzącym
  • z  niepełnosprawnością ruchową, w  tym z  afazją,
  • z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim, z  niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  •  z  autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera,
  • niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

to skontaktuj się z  pracownikami:

dzieci z  wadami wzroku – Jolanta Maćkowska –  Dział Logopedyczno-Medyczny

dzieci z  wadami słuchu – Alicja Balicka – Dział Przedszkolny

pozostałe niepełnosprawności

Dzieci od  urodzenia do  rozpoczęcia nauki w  szkole – Dział Przedszkolny

Dzieci i  młodzież szkolna (wszystkie poziomy) – Sekcja Diagnostyczna  i Sekcja Terapeutyczna

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności