« powrót

Gliwickie skarby. Porozmawiajmy o wartościach.

Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w objętym Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice projekcie

Gliwickie skarby. Porozmawiajmy o wartościach.

Pierwsza edycja rozpocznie się w lutym 2018 r. i będzie dotyczyć wdzięczności.

Czy wszystko mi się należy? Jak cieszyć się z rzeczy małych i jak doceniać to, co robią dla nas inni? Między innymi na takie pytania specjaliści poszukają odpowiedzi razem z dziećmi. Kolejne edycje projektu będą dotyczyć innych wartości (np. na jesień 2018 r. planowane są spotkania o odpowiedzialności). Każda edycja stanowi odrębną całość.

Projekt jest adresowany do uczniów klas trzecich i czwartych  szkół podstawowych. Cele projektu:

– promowanie i kształtowanie pozytywnych postaw oraz wartości,
– promowanie literatury ukazującej te wartości oraz czytania jako sposobu kształtowania światopoglądu.

Zasady uczestnictwa:

Aby szkoła mogła wziąć udział w projekcie, musi zgłosić chęć uczestnictwa do 19 lutego 2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (tel. 32 231 05 69, e-mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu).

Limit miejsc: 12 klas. Decyduje kolejność zgłoszeń.Po zamknięciu zgłoszeń dokładne terminy zajęć będą ustalane indywidualnie z opiekunami grup.

W zakwalifikowanych do udziału szkołach zostaną przeprowadzone dla uczniów wybranych klas dwa warsztaty: pierwszy – wprowadzający, w lutym; drugi – podsumowujący, w marcu lub kwietniu. Będą to zajęcia prowadzone przez psychologów i pedagogów gliwickiej poradni oraz bibliotekarzy.

 

 

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice