« powrót

Konkurs plastyczny „Talenty z KROPKĄ w tle”

Powoli kończy się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ROK KROPKI.
Rok, w którym rozmawialiśmy o uczniowskich talentach, kreatywności i otwartości na nowe.

 Zapraszamy dzieci i młodzież z gliwickich przedszkoli i szkół na ostatnie wyzwanie, którym jest konkurs plastyczny „Talenty z KROPKĄ  w tle”.

Popatrzmy inaczej na siebie, na nasze talenty, mocne strony…Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej, która w kreatywny, ciekawy sposób przedstawi własne talenty. Zapraszamy do nieszablonowych rozwiązań i niestandardowych pomysłów.

Regulamin konkursu  „Talenty z KROPKĄ w tle”

 • Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach,  ul. Gierymskiego 1 z siedzibą ul. Warszawska 35a, tel. 32 231 05 69.
 • Prace, które w innowacyjny sposób uwiecznią nasze talenty przez pryzmat KROPKI, należy przygotować w dowolnej technice plastycznej w formacie A4 – A3 oraz dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym do siedziby Organizatora: Gliwice, ul. Warszawska 35a do dnia 28.06.2019 r.
 • Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane autora: imię, nazwisko, oznaczenie placówki, telefon kontaktowy.
 • W konkursie mogą brać udział wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie wszystkich gliwickich szkół.
 • Za jakiekolwiek publikowanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach prac zgłoszonych do konkursu autorowi nie przysługuje honorarium.
 • Wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika konkursu jest równoznaczne
  z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu i jego akceptacją. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w konkursie nadesłanego zgłoszenia.
 • Złożenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i prac jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszona do konkursu praca jest autorstwa Uczestnika konkursu i nie narusza praw osób trzecich.
 • Zabronione jest składanie prac niezgodnych z dobrymi obyczajami. Motyw użyty nie może być sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami kultury międzyludzkiej – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena Organizatora.
 • Prace oceniane będą w kategoriach:

– dzieci przedszkolne

– uczniowie klas I-IV

– uczniowie klas V-VIII

– uczniowie szkół ponadpodstawowych

 • Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o nagrodzeniu ich prac, jak również poprzez zamieszczenie listy nagrodzonych osób na stronie internetowej PPP (po wyrażeniu pisemnej zgody). Zwycięskie prace będą eksponowane na terenie Poradni podczas okolicznościowej wystawy (również po wyrażeniu pisemnej zgody).
 • Wręczenie dyplomów i nagród – niespodzianek nastąpi  13.09.2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. 13Warszawska 35a z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki.

Szczegółowych informacji udzielają Organizatorzy – Elżbieta Wystep-Kolago i Dorota Pniowska tel. 32 231- 05- 69

Formularz zgłoszeniowy

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul.Warszawska 35a, Gliwice