« powrót

Stop Dysgrafii

W związku z nasilającymi się problemami z nauką pisania wśród uczniów, Zespół ds. Dysleksji Rozwojowej oraz Dział Szkolny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach podjął inicjatywę przeprowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej „STOP DYSGRAFII” w gliwickich szkołach podstawowych. Patronat nad naszą akcją objęli Prezydent Miasta Gliwice Pan Zygmunt Frankiewicz oraz Dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Zdzisława Waniek.

 

Celem akcji jest wczesne wytypowanie uczniów zagrożonych specyficznymi trudnościami w pisaniu o charakterze dysgrafii oraz podjęcie działań profilaktyczno-diagnostycznych.

 

Akcja przebiegać będzie w trzech etapach w okresie od lutego 2014 r. do czerwca 2016 r.

Etap I (luty 2014 r. – czerwiec 2014 r.)

 • Przygotowanie narzędzi badawczych do badań przesiewowych.
 • Przeprowadzenie konsultacji w podopiecznych szkołach w zakresie planowanych działań.
 • Badania pilotażowe uczniów wybranej szkoły.
 • Badania przesiewowe uczniów klas I gliwickich szkół.
 • Wytypowanie dzieci z ryzyka dysgrafii.
 • Przeprowadzenie ankiet diagnostycznych wśród rodziców i nauczycieli wytypowanych dzieci.
 • Opracowanie materiałów edukacyjnych (wskazówek do pracy) dla rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli.
 • Zorganizowanie Dnia Otwartego Działu Szkolnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (warsztaty dla dzieci i ich rodziców lub opiekunów prawnych).

 

Etap II (rok szkolny 2014/2015)

 • Prowadzenie na terenie Poradni ćwiczeń grafomotorycznych i manualnych dla wybranej grupy dzieci ze znacznymi zaburzeniami motoryki małej.
 • Dyżury konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli (porady, wskazówki do pracy, wsparcie).

 

Etap III (rok szkolny 2015/2016)

 • Przeprowadzenie badań psychopedagogicznych u dzieci, u których utrzymują się trudności w pisaniu.
 • Wdrożenie programu profilaktyki ryzyka dysgrafii w gliwickich szkołach, opracowanego na podstawie przeprowadzonej akcji.

 

Podsumowanie akcji „STOP DYSGRAFII” przewidywane jest na czerwiec 2016 r.

 

 • tn_poradnia-dysgrafia

Poradnia z uśmiechem

E-porady

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej placówki w formie e-porad. Jest to rodzaj komunikacji z pracownikami Poradni za pomocą Internetu.

dowiedz się więcej

Newsletter

Skontaktuj się z nami

(32) 231 05 69

sekretariat@ppp.gliwice.eu

ul. Gierymskiego 1, Gliwice

Deklaracja dostępności