bip

Home » Kontakt

Termin  wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  umawia opiekun prawny dziecka  telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni albo  za pośrednictwem szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

 

Nie ustala się terminów drogą mailową.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul.Warszawska 35a
44-100 Gliwice

 

tel. 32  231-05-69
mail sekretariat@ppp.gliwice.eu

 

 

Imię i nazwisko

Email

Temat

Wiadomośc